Ψυχολόγος Υγείας (MSc)
Σωματική & Gestalt Ψυχοθεραπεύτρια (ECP)

Τι συμβαίνει σε μια συνεδρία Σωματικής Ψυχοθεραπείας?

Ο σωματικός ψυχοθεραπευτής για να διευκολύνει τη διαδικασία της ανάλυσης χρησιμοποιεί τεχνικές που εστιάζουν στο σώμα, στο επίπεδο των αισθήσεων που συχνά είναι έξω από την επίγνωσή μας. 

Μπορεί για παράδειγμα να ρωτήσει σε ποια περιοχή του σώματος νιώθεις το συναίσθημα που αναφέρεις. Μπορεί να σε βοηθήσει να αποκτήσεις μεγαλύτερη επίγνωση της στάσης που έχει το σώμα σου ή κάποιας αυθόρμητης κίνησής σου. Μπορεί να προτείνει σωματικές τεχνικές που σχετίζονται με την αναπνοή ή τη στήριξη του σώματος και να χρησιμοποιήσει το άγγιγμα για να ενισχύσει το θεραπευτικό αποτέλεσμα. Μπορεί επίσης να σε βοηθήσει να δίνεις προσοχή στα όνειρα και σε αυθόρμητες εικόνες που παρέχουν κάποιο βαθύτερο νόημα για την επικοινωνία μεταξύ του σώματος και της ψυχής.
Αυτές οι τεχνικές διευκολύνουν το άτομο να έρθει σε απευθείας επαφή με τα συναισθήματα, τις αντιδράσεις και τους χαρακτηριστικούς τρόπους που σχετίζεται με τους άλλους και να τον βοηθήσουν να εντοπίσει και να βάλει σε δράση νέες δυνατότητες.

Όροι και Προϋποθέσεις Αναδημοσίευσης Περιεχομένου

Παναγιώτα Δ. Κυπραίου Ψυχολόγος Υγείας (MSc) - Σωματική & Gestalt Ψυχοθεραπεύτρια (ECP) - Επόπτρια Σωματικής Ψυχοθεραπείας - Συντονίστρια Σχολών Γονέων  https://www.psychotherapeia.net.gr