Ψυχολόγος Υγείας (MSc)
Σωματική & Gestalt Ψυχοθεραπεύτρια (ECP)

Τι είναι ο ψυχίατρος;

Οι ψυχίατροι είναι γιατροί που έχουν ειδικευτεί στην ψυχιατρική και μπορούν να χορηγούν φαρμακευτική αγωγή.

Το επάγγελμα του ψυχιάτρου είναι νομικά κατοχυρωμένο στην Ελλάδα και η άσκησή του απαιτεί την σχετική άδεια από το υπουργείο υγείας.

Στην Ελλάδα, το πτυχίο ψυχιατρικής και η άδεια άσκησης ψυχιάτρου δεν προϋποθέτει εκπαίδευση σε ψυχοθεραπεία. Οπότε ο ψυχίατρος είναι πιθανό να μην έχει κατάρτιση στην άσκηση ψυχοθεραπείας με ασθενείς.

Όροι και Προϋποθέσεις Αναδημοσίευσης Περιεχομένου

Παναγιώτα Δ. Κυπραίου Ψυχολόγος Υγείας (MSc) - Σωματική & Gestalt Ψυχοθεραπεύτρια (ECP) - Επόπτρια Σωματικής Ψυχοθεραπείας - Συντονίστρια Σχολών Γονέων  https://www.psychotherapeia.net.gr