Ψυχολόγος Υγείας (MSc)
Σωματική & Gestalt Ψυχοθεραπεύτρια (ECP)

Τι είναι η ψυχιατρική;

Σύμφωνα με ορισμό που δίνει το Βρετανικό Σύστημα Υγείας (NHS), η ψυχιατρική είναι ένας κλάδος της ιατρικής που ασχολείται με τη μελέτη των ψυχικών διαταραχών, τη διάγνωση, θεραπεία και πρόληψη αυτών.

Όροι και Προϋποθέσεις Αναδημοσίευσης Περιεχομένου

Παναγιώτα Δ. Κυπραίου Ψυχολόγος Υγείας (MSc) - Σωματική & Gestalt Ψυχοθεραπεύτρια (ECP) - Επόπτρια Σωματικής Ψυχοθεραπείας - Συντονίστρια Σχολών Γονέων  https://www.psychotherapeia.net.gr