Ψυχολόγος Υγείας (MSc)
Σωματική & Gestalt Ψυχοθεραπεύτρια (ECP)

Τι είναι ψυχολογία;

 

Το Βρετανικό Σύστημα Υγείας (NHS) ορίζει την ψυχολογία ως την μελέτη των ανθρώπων: πως σκέφτονται, πως ενεργούν, αντιδρούν και αλληλεπιδρούν. Η ψυχολογία ασχολείται με όλες τις πτυχές της συμπεριφοράς και τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τα κίνητρα που διέπουν αυτή τη συμπεριφορά  Σαν επιστημονικός κλάδος, η ψυχολογία ενδιαφέρεται καταρχήν για τη φυσιολογική λειτουργία των ψυχικών και νοητικών φαινομένων και έχει εξερευνήσει τομείς όπως η μάθηση, η μνήμη και η φυσιολογική ανάπτυξη των παιδιών.

Όροι και Προϋποθέσεις Αναδημοσίευσης Περιεχομένου

Παναγιώτα Δ. Κυπραίου Ψυχολόγος Υγείας (MSc) - Σωματική & Gestalt Ψυχοθεραπεύτρια (ECP) - Επόπτρια Σωματικής Ψυχοθεραπείας - Συντονίστρια Σχολών Γονέων  https://www.psychotherapeia.net.gr