Ψυχολόγος Υγείας (MSc)
Σωματική & Gestalt Ψυχοθεραπεύτρια (ECP)

Πως λειτουργεί η ψυχοθεραπεία;

Γενικά, η ψυχοθεραπεία λειτουργεί μέσα σ’ ένα καθορισμένο πλαίσιο (θεραπευτικό πλαίσιο) που περιλαμβάνει τον τόπο, το χρόνο και τη διάρκεια των συναντήσεων, τη συχνότητα αυτών, την αμοιβή του θεραπευτή, την τήρηση εχεμύθειας και οποιαδήποτε λεπτομέρεια αφορά αυτά τα θέματα. Αυτές οι λεπτομέρειες συμφωνούνται εξαρχής μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου και εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη επικέντρωση στο θεραπευτικό στόχο.

Δείτε πως λειτουργεί στο δικό μου πλαίσιο

Όροι και Προϋποθέσεις Αναδημοσίευσης Περιεχομένου

Παναγιώτα Δ. Κυπραίου Ψυχολόγος Υγείας (MSc) - Σωματική & Gestalt Ψυχοθεραπεύτρια (ECP) - Επόπτρια Σωματικής Ψυχοθεραπείας - Συντονίστρια Σχολών Γονέων  https://www.psychotherapeia.net.gr