Ψυχολόγος Υγείας (MSc)
Σωματική & Gestalt Ψυχοθεραπεύτρια (ECP)

Ποια είναι τα οφέλη της ψυχοθεραπείας;

 

Η ψυχοθεραπεία βοηθά το άτομο να αποκτήσει βαθιά γνώση για τον εαυτό του και να συνδέσει το παρελθόν με το παρόν – δηλαδή να δει πώς οι πρώιμες εμπειρίες της ζωής του επηρέασαν τον τρόπο που ζει τη ζωή του ως ενήλικας. Οι συνειδητοποιήσεις που κάνει τον βοηθούν να απαλλαγεί από την παθητική του στάση σε διάφορες καταστάσεις και να πάρει έναν ενεργητικό ρόλο στη ζωή του. Έτσι γίνεται πολύ πιο συνειδητός και παρών στη ζωή του.

Η ψυχοθεραπεία δίνει επίσης τη δυνατότητα στο άτομο να έρθει σε επαφή με πτυχές της προσωπικότητάς του που έχει αποξενώσει – επειδή για παράδειγμα, δεν ήταν αποδεκτές από το άμεσο περιβάλλον του. Αυτή η επανασύνδεση κάνει το άτομο να αισθάνεται πιο πλήρης, πιο ολοκληρωμένος και πιο ζωντανός. Επίσης ισχυροποιείται η προσωπικότητά του αφού επανακτά την ενέργεια που ανήκε σ’ αυτά τα αποξενωμένα κομμάτια.

Άλλο σημαντικό όφελος είναι ότι η ψυχοθεραπεία αποκαλύπτει τα βαθύτερα ταλέντα του ατόμου και ενισχύει τη δημιουργικότητα του.

Συνολικά η διαδικασία της ψυχοθεραπείας φέρνει αναγέννηση στην προσωπικότητα του ατόμου και επαναδιαμορφώνει τη στάση του στη ζωή. Βελτιώνει σημαντικά την αίσθηση που έχει για τον εαυτό του και τον τρόπο που σχετίζεται με τους άλλους. Το σημαντικότερο όλων: φέρνει το άτομο σε επαφή με τον πραγματικό σκοπό της ζωής του δηλ. απλά να υπάρχει όπως είναι, να χαίρεται γι’ αυτό που είναι και να αξιοποιεί τα ταλέντα του με δημιουργικό τρόπο.

Όροι και Προϋποθέσεις Αναδημοσίευσης Περιεχομένου

Παναγιώτα Δ. Κυπραίου Ψυχολόγος Υγείας (MSc) - Σωματική & Gestalt Ψυχοθεραπεύτρια (ECP) - Επόπτρια Σωματικής Ψυχοθεραπείας - Συντονίστρια Σχολών Γονέων  https://www.psychotherapeia.net.gr