Ψυχολόγος Υγείας (MSc)
Σωματική & Gestalt Ψυχοθεραπεύτρια (ECP)

Σε τι διαφέρει η Gestalt από άλλες θεραπευτικές μεθόδους;

H Gestalt είναι μια ψυχοθεραπευτική μέθοδος που επικεντρώνεται στο εδώ και τώρα του ατόμου και όχι στο παρελθόν του. Επιδιώκει να αποκτήσει το άτομο επίγνωση αυτού που συμβαίνει μέσα του κάθε στιγμή, να αναλάβει την ευθύνη και να το αποδεχτεί. Έτσι αποκτά και την συνείδηση της δύναμης του να το αλλάξει.

Η βασική παραδοχή είναι ότι η ζωή συμβαίνει τώρα και αν ζεις με όλο σου το είναι στο παρόν, έχεις την ικανότητα να παίρνεις την ευθύνη για τις σκέψεις και τις πράξεις σου και να κάνεις αλλαγές με βάση αυτή την επίγνωση.

Η προσωπικότητα αντιμετωπίζεται ως ένα δυναμικό σύνολο από πλευρές του ατόμου που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Τα προβλήματά μας προέρχονται, σύμφωνα με την Gestalt, από την ατελή ενσωμάτωση ορισμένων πλευρών μας στο σύνολο του Εαυτού μας. Ανάμεσα στις τεχνικές που χρησιμοποιεί η Gestalt για να ενισχύσει αυτή τη διαδικασία της ενσωμάτωσης είναι η άδεια καρέκλα και η δουλειά με τα όνειρα.

Όροι και Προϋποθέσεις Αναδημοσίευσης Περιεχομένου

Παναγιώτα Δ. Κυπραίου Ψυχολόγος Υγείας (MSc) - Σωματική & Gestalt Ψυχοθεραπεύτρια (ECP) - Επόπτρια Σωματικής Ψυχοθεραπείας - Συντονίστρια Σχολών Γονέων  https://www.psychotherapeia.net.gr