Ψυχολόγος Υγείας (MSc)
Σωματική & Gestalt Ψυχοθεραπεύτρια (ECP)

Υπάρχει προστασία προσωπικών δεδομένων;

Οι πληροφορίες που μοιράζεστε μαζί μου θα είναι εμπιστευτικές και δεν θα αποκαλυφθούν σε τρίτους χωρίς τη δική σας συγκατάθεση. Ωστόσο με βάση το νόμο, η εχεμύθεια αίρεται σε περιστάσεις απειλητικές για τη ζωή τη δική σας ή άλλων ή σε περιπτώσεις όπου τίθενται σε κίνδυνο παιδιά.

Εάν είναι απαραίτητο να συζητήσω για τη θεραπεία σας με κάποιον συνάδελφο, θα αποκρύψω πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητά σας. Επίσης μπορεί να χρειαστεί να συνεργαστώ με κάποιον άλλο επαγγελματία υγείας που σας παρακολουθεί π.χ. παθολόγο ή ψυχίατρο, αφού πρώτα σας έχω ενημερώσει σχετικά.

Όροι και Προϋποθέσεις Αναδημοσίευσης Περιεχομένου

Παναγιώτα Δ. Κυπραίου Ψυχολόγος Υγείας (MSc) - Σωματική & Gestalt Ψυχοθεραπεύτρια (ECP) - Επόπτρια Σωματικής Ψυχοθεραπείας - Συντονίστρια Σχολών Γονέων  https://www.psychotherapeia.net.gr