Ψυχολόγος Υγείας (MSc)
Σωματική & Gestalt Ψυχοθεραπεύτρια (ECP)

Πόσο συχνές είναι οι συνεδρίες;

Ο συνήθης ρυθμός συναντήσεων είναι 1 φορά την εβδομάδα σε σταθερή μέρα και ώρα προκειμένου να εξασφαλίσουμε μια δομή και ένα σταθερό υποστηρικτικό πλαίσιο για τη θεραπευτική διαδικασία.

Όροι και Προϋποθέσεις Αναδημοσίευσης Περιεχομένου

Παναγιώτα Δ. Κυπραίου Ψυχολόγος Υγείας (MSc) - Σωματική & Gestalt Ψυχοθεραπεύτρια (ECP) - Επόπτρια Σωματικής Ψυχοθεραπείας - Συντονίστρια Σχολών Γονέων  https://www.psychotherapeia.net.gr