Ψυχολόγος Υγείας (MSc)
Σωματική & Gestalt Ψυχοθεραπεύτρια (ECP)

Πόσο διαρκεί η θεραπεία;

Οι άνθρωποι που έρχονται για ψυχοθεραπεία έχουν διαφορετικές προσδοκίες για τη διαδικασία και για το πόσο χρόνο προβλέπουν να παραμείνουν στη θεραπεία. Αυτό συχνά αλλάζει στη διάρκεια της θεραπείας και από καιρό σε καιρό συζητάμε το πώς νιώθει το άτομο για την εξέλιξη της θεραπείας του.

Για κάποιους ανθρώπους, η ψυχοθεραπεία είναι μέρος της επιδίωξής τους για διευρυμένη προσωπική ανάπτυξη ενώ για άλλους μπορεί να προσφέρει πολύτιμη υποστήριξη και ίαση για περιορισμένο χρόνο κατά τη διάρκεια μιας κρίσιμης περιόδου.

Η διάρκεια της θεραπείας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως για παράδειγμα από το ποιοι είναι οι στόχοι σου, πόσο σύνθετη είναι η κατάσταση που βιώνεις, τι υποστήριξη έχεις από το περιβάλλον σου, τι επιζητάς από τη θεραπεία. Επιπλέον κάθε άνθρωπος έχει τους προσωπικούς του ρυθμούς επεξεργασίας και εξέλιξης σε σχέση με τα θέματα που θέλει να επιλύσει. Γι’ αυτό είναι αδύνατο να προσδιορίσουμε εξαρχής πόσος χρόνος θα χρειαστεί για να ολοκληρωθεί η θεραπευτική διαδικασία. Παρ’ όλα αυτά, αν κάποιος θέλει να κάνει έναν περιορισμένο αριθμό συνεδριών, αυτό είναι εφικτό κατόπιν συμφωνίας με το θεραπευτή για ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο δουλειάς.

Παναγιώτα Δ. Κυπραίου MSc Ψυχολογία Υγείας, MBPsS - Σωματική & Gestalt Ψυχοθεραπεύτρια (ECP) - Επόπτρια Σωματικής Ψυχοθεραπείας - Συντονίστρια Σχολών Γονέων https://www.psychotherapeia.net.gr