Ψυχολόγος Υγείας (MSc)
Σωματική & Gestalt Ψυχοθεραπεύτρια (ECP)

Συμβουλευτική

Τι είναι συμβουλευτική;

Η συμβουλευτική επικεντρώνεται σε συγκεκριμένα θέματα που απασχολούν τον ενδιαφερόμενο στην καθημερινή του ζωή και στους εναλλακτικούς τρόπους με τους οποίους μπορεί να τα διαχειριστεί αποτελεσματικά, πάντα σε συνάρτηση με τις συνθήκες που υπάρχουν και την ιδιοσυγκρασία του.
Η συμβουλευτική είναι υποσύνολο της ψυχοθεραπείας, με την έννοια ότι στα πλαίσια μιας ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας, το άτομο λαμβάνει και συμβουλευτική υποστήριξη από το θεραπευτή, εφόσον το επιθυμεί.

Σε τι διαφέρει από την ψυχοθεραπεία;

Αν θέλουμε να συγκρίνουμε τη συμβουλευτική με τη ψυχοθεραπεία ως προσεγγίσεις, θα πούμε ότι η συμβουλευτική είναι πιο συνοπτική από την ψυχοθεραπεία και εστιάζει περισσότερο στη συμπεριφορά του ατόμου και σε συγκεκριμένες καταστάσεις, παρά στον εσωτερικό του κόσμο. Η ψυχοθεραπεία είναι πολύ πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση αφού ασχολείται σε βάθος με την προσωπικότητα του ατόμου και με τη στάση του στη ζωή. Η ψυχοθεραπεία χρειάζεται περισσότερο χρόνο αλλά σε καθιστά ικανό να γίνεις ο ίδιος σύμβουλος του εαυτού σου.

Πως λειτουργεί στο δικό μου πλαίσιο;

Συχνότητα - διάρκεια: Οι συναντήσεις γίνονται κατόπιν συννενόησης ό, ποτε κριθεί σκόπιμο.Κάθε συνεδρία διαρκεί 50 λεπτά.

Kόστος κάθε συνεδρίας: 65€

Πολιτική ακυρώσεων: Αν θέλετε να ακυρώσετε μια προγραμματισμένη συνάντηση χρειάζεται να ενημερώσετε τουλάχιστον 2 μέρες νωρίτερα. Διαφορετικά επιβαρύνεστε το κόστος της (ανεξαρτήτως αιτιολογίας ακύρωσης).

Συνεδρίες εξ’ αποστάσεως: Στις διαδικτυακές συνεδρίες το κόστος κάθε συνεδρίας προκαταβάλλεται τουλάχιστον 2 μέρες πριν σε τραπεζικό λογαριασμό. Κατά τα άλλα, το πλαίσιο είναι ίδιο μ’ αυτό των δια ζώσης συνεδριών.