Ψυχολόγος Υγείας (MSc)
Σωματική & Gestalt Ψυχοθεραπεύτρια (ECP)

Βιωματικά εργαστήρια

Ο θησαυρός βρίσκεται μέσα μας και το όλο πρόβλημα είναι ότι εμείς ψάχνουμε έξω.
Αποκτώντας επίγνωση, σταματάμε την αναζήτηση.

Σεμινάρια