Ψυχολόγος Υγείας (MSc)
Σωματική & Gestalt Ψυχοθεραπεύτρια (ECP)

Ψυχοθεραπεία

Τι είναι ψυχοθεραπεία;

Η ψυχοθεραπεία είναι μια διαδικασία αυτο-ίασης που επιτυγχάνεται μέσα από τη σχέση που αναπτύσσεται με τον θεραπευτή (θεραπευτική σχέση). Ο θεραπευτής παρέχει την εξειδικευμένη γνώση αλλά και τη συναισθηματική παρουσία που χρειάζεται για να καθοδηγήσει τον ενδιαφερόμενο σ’ αυτή τη διαδικασία. 

 Η θεραπευτική σχέση δημιουργεί το κλίμα εμπιστοσύνης και ασφάλειας που απαιτείται προκειμένου το άτομο να ανοίξει την πόρτα του συναισθηματικού του κόσμου. Οπότε, η επιλογή του θεραπευτή που μας ταιριάζει έχει καθοριστική σημασία για την επιτυχία της διαδικασίας αυτής. 

Με τη βοήθεια του εξειδικευμένου θεραπευτή, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να δει αυτό που κρύβεται κάτω από την επιφάνεια –το μη προφανές. Εξερευνά άγνωστες πτυχές του εαυτού του, επεξεργάζεται βιώματα που έχουν καθορίσει την προσωπική του εξέλιξη και ανακαλύπτει τις βαθύτερες αιτίες των θεμάτων που τον απασχολούν.

Η επεξεργασία του υλικού που αναδύεται και η σύνδεσή του με το παρόν, λειτουργεί θεραπευτικά και στο συναισθηματικό και στο νοητικό και στο σωματικό επίπεδο. Επίσης επιφέρει μια αναδόμηση της προσωπικότητας του αναλυόμενου και της στάσης του στη ζωή. Αποκαθίσταται η σχέση που έχει το άτομο με τον εαυτό του: η αυτοεκτίμηση, ο αυτοσεβασμός, η αυτοπεποίθηση. Η βαθιά αυτογνωσία που αποκτά, τον κάνει πολύ πιο δυνατό άνθρωπο, ικανό να αντιμετωπίζει τις αντιξοότητες και τα καθημερινά προβλήματα με πολύ πιο ψύχραιμο και ρεαλιστικό τρόπο. Επιπλέον, τον βοηθά να έχει καλύτερη σχέση με τους άλλους ανθρώπους.

Έτσι  το άτομο, όχι μόνο απαλλάσσεται από τα συμπτώματα που τον έφεραν στη θεραπεία αλλά επιτυγχάνει μια πλήρη αναγέννηση. Βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα της ζωής του και αναπτύσσει την ικανότητά του για χαρά και δημιουργικότητα.

Μια σημαντική διευκρίνιση:

Η ψυχοθεραπεία δεν υποκαθιστά την ιατρική υποστήριξη/θεραπευτική αγωγή που παρέχει θεράποντας ιατρός οποιασδήποτε ειδικότητας (συμπεριλαμβανομένου του ψυχιάτρου). Η ψυχοθεραπεία λειτουργεί επικουρικά στο άτομο και σε συνεργασία με τον εκάστοτε αρμόδιο ιατρό που μπορεί να παρακολουθεί το άτομο για κάποιο θέμα υγείας.

Ποια είναι τα οφέλη της ψυχοθεραπείας;

Πως λειτουργεί στο δικό μου πλαίσιο;