Ψυχολόγος Υγείας (MSc)
Σωματική & Gestalt Ψυχοθεραπεύτρια (ECP)

Τεχνικές Αυτοβοήθειας & Ενσυνειδητότητας

Αντιμετώπιση Βουλιμίας/Υπερφαγίας

Αυτός ο καθοδηγούμενος διαλογισμός, με τακτική εξάσκηση, βοηθά στην αντιμετώπιση των κρίσεων Βουλιμίας/Υπερφαγίας.