Ψυχολόγος Υγείας (MSc)
Σωματική & Gestalt Ψυχοθεραπεύτρια (ECP)

Ομάδες Αυτογνωσίας / Προσωπικής Ανάπτυξης

Τι είναι ομάδα αυτογνωσίας