Ψυχολόγος Υγείας (MSc)
Σωματική & Gestalt Ψυχοθεραπεύτρια (ECP)

ποια είμαι

Είμαι η Παναγιώτα Κυπραίου, ΨυχολόγοςΨυχοθεραπεύτρια και Συντονίστρια Σχολών Γονέων στο Μαρούσι Αττικής. Παρέχω ψυχολογική υποστήριξη, ψυχοθεραπεία & συμβουλευτική σε ιδιωτικό επίπεδο. Συντονίζω Ομάδες Αυτογνωσίας / Προσωπικής Ανάπτυξης και Σχολές Γονέων. Η θεραπευτική προσέγγιση που ακολουθώ είναι Gestalt & Σωματική Ψυχοθεραπεία.

Όσο καλύτερα κατανοούμε τον εαυτό μας τόσο καλύτερα κατανούμε τον κόσμο.