Ψυχολόγος Υγείας (MSc)
Σωματική & Gestalt Ψυχοθεραπεύτρια (ECP)

Μέρη του εαυτού ή Πλευρές του εαυτού ή Υποπροσωπικότητες- Ego Parts

Σύμφωνα με την προσέγγιση Ego Parts, όλοι έχουμε μια σειρά από διαφορετικά μέρη προσωπικότηταςπλευρές προσωπικότητας ή υποπροσωπικότητες) τα οποία αναπτύχθηκαν -και συνεχίζουν να αναπτύσσονται- ως αποτέλεσμα της ανάγκης να αντιμετωπίσουμε δύσκολα γεγονότα στη ζωή μας.

Ο τρόπος που εκφράζουμε τα αμφιθυμικά συναισθήματά μας για τα πράγματα στην καθημερινή γλώσσα αντανακλά την αναγνώριση της φυσικής μας πολλαπλότητας. Για παράδειγμα, ένα άτομο που είναι δυσαρεστημένο στη δουλειά του μπορεί να πει: «Ένα μέρος του εαυτού μου είναι τόσο κουρασμένο από την πολιτική στο γραφείο, αλλά το λογικό μέρος του εαυτού μου λέει ότι τα προς το ζην εξαρτώνται απ’ αυτή τη δουλειά».

Όλοι οι άνθρωποι έχουν διαφορετικές πλευρές προσωπικότητας. Όλοι συμπεριφέρονται τελείως διαφορετικά σε μια περίσταση απ’ ότι σε μια άλλη. Πολλοί δεν μπορούν να πάρουν μια απόφαση επειδή αισθάνονται διχασμένοι. Αυτά είναι ενδείξεις ότι έχουμε διαφορετικές πλευρές που λειτουργούν μέσα μας ανά πάσα στιγμή. Ο βαθμός αρμονίας ή έλλειψης αρμονίας μεταξύ αυτών των εσωτερικών πλευρών καθορίζει το βαθμό εσωτερικής γαλήνης ή οδύνης.

Αναρωτιέστε τι περιέχει κάθε πλευρά της προσωπικότητάς μας; Σύμφωνα με τον Noricks (2014), το κύριο περιεχόμενο ενός μέρους της προσωπικότητας είναι ένα «σύνολο αυτοβιογραφικών αναμνήσεων που συνδέονται μεταξύ τους μέσω ενός ή μικρού αριθμού θεμάτων, όπως η απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου, η κακοποίηση, η προσωπική αμηχανία ή οι χαρούμενες στιγμές της γονεϊκότητας.»

Κάθε πλευρά προσωπικότητας έχει έστω μια ελάχιστη συνειδητότητα, και μερικές φορές πλήρη συνειδητότητα ​​με τον παρατηρητικό εαυτό. Κάθε πλευρά προσωπικότητας έχει μια αίσθηση προσωπικής ταυτότητας και επιθυμία να συνεχίσει να υπάρχει. Τις περισσότερες φορές έχει μια σταθερή αναπαράσταση του εαυτού, αλλά σε περιπτώσεις όπου ένα μέρος προσωπικότητας δεν έχει εσωτερική οπτική αναπαράσταση του εαυτού πριν από τη θεραπεία, γενικά υιοθετεί γρήγορα μία.

Κάποια μέρη προσωπικότητας δεν έχουν όνομα και επιμένουν ότι δεν θέλουν να έχουν, ενώ άλλα δεν έχουν όνομα αλλά θέλουν να έχουν. Τα ονόματα και οι εσωτερικές οπτικές αναπαραστάσεις του εαυτού είναι συχνά μεταφορές, αλλά αυτό που αντιπροσωπεύουν είναι πραγματικά φαινόμενα του νου.

Οι περισσότεροι από μας δεν έχουμε επίγνωση των επιμέρους πλευρών του εαυτού μας. Η δουλειά με τα μέρη του εαυτού αφορά τεχνικές, μεθόδους και διαδικασίες που μας βοηθούν να γνωρίσουμε τα μέρη του εαυτού μας.

Υπάρχουν πολλές διαφορετικές μέθοδοι και τεχνικές που εμπίπτουν στην κατηγορία της δουλειάς με τις πλευρές του εαυτού. Εσωτερικά Οικογενειακά Συστήματα (Internal Family Systems - IFS), Gestalt, Διάλογος Εσωτερικών Φωνών, Ψυχοσύνθεση, Φροϋδική Ψυχολογία, Θεραπεία μέσω Τέχνης, Παιγνιοθεραπεία, Σχολές Υποκριτικής, Γιουνγκιανή Ψυχολογία, Εργασία με το Εσωτερικό Παιδί, είναι μόνο μερικές απ’ αυτές.

Σύμφωνα με την προσέγγιση των Εσωτερικών Μερών, οι επιμέρους πλευρές προσωπικότητας δημιουργούνται δυνητικά σε όλη τη διάρκεια της ζωής ενός ατόμου, εκφράζοντας μια καθολική διαδικασία ανθρώπινης ανάπτυξης που επιτρέπει στους ανθρώπους να προσαρμόζονται στα μεταβαλλόμενα περιβάλλοντά τους. Τόσο εξωτερικές και σωματικές όσο και εσωτερικές αλλαγές προκαλούνται μέσω της ανάπτυξης και της ωρίμανσης.

Καθώς εμφανίζονται νέες και δύσκολες καταστάσεις στη ζωή ενός ατόμου, αυτό το άτομο αναπτύσσει νέες πλευρές προσωπικότητας για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις, εάν οι υπάρχουσες πλευρές δεν μπορούν να λειτουργήσουν στο αλλαγμένο περιβάλλον. Οι περισσότερες από αυτές τις στιγμές δημιουργίας νέων πλευρών είναι δυσάρεστες και οδυνηρές κατά κάποιο τρόπο, αλλά και οι έντονες  θετικές εμπειρίες μπορούν επίσης να δημιουργήσουν νέες πλευρές.

Η προσέγγιση των Εσωτερικών Μερών εστιάζει στην αδρανοποίηση των προβληματικών αναμνήσεων. Δίνει έμφαση σε οραματισμούς (νοερές απεικονίσεις) απελευθέρωσης των αρνητικών συναισθημάτων και αισθήσεων που συνδέονται με τις προβληματικές αναμνήσεις, ως το πρωτεύον μέσο αδρανοποίησης του φορτίου που φέρει ένα δεδομένο μέρος προσωπικότητας.

Αδρανοποιώντας την αρνητική ενέργεια των δυσάρεστων αναμνήσεων, το άτομο σταματά να διογκώνει τρέχοντα ζητήματα μέσω της πυροδότησης  παλαιότερων εμπειριών. Η αδρανοποίηση των αυτοβιογραφικών αναμνήσεων τις μετατρέπει από οδυνηρές εμπειρίες σε αφηγήσεις που μπορούν να συγκριθούν με ένα βιβλίο ιστορίας που περιγράφει τις λεπτομέρειες ιστορικών γεγονότων αλλά χωρίς συναισθηματικό περιεχόμενο. Ούτε το μέρος thw προσωπικότητας ούτε, συνήθως, ο σκοπός του εξαφανίζεται μέσω της αδρανοποίησης επώδυνων αναμνήσεων. Για παράδειγμα, η αδρανοποίηση των επώδυνων αναμνήσεων που κρύβονται πίσω από τον ακραίο θυμό, οδηγεί σε ένα πιο προσγειωμένο, καλύτερα ενσωματωμένο θυμωμένο μέρος. Όλοι χρειαζόμαστε την ικανότητα να θυμώνουμε για να μας βοηθά να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας και να διεκδικήσουμε το δίκιο μας.

Σε τι διαφέρουν οι υποπροσωπικότητες που όλοι έχουμε από αυτές που μπορεί να έχουν τα άτομα με Διασχιστική Διαταραχή Ταυτότητας (ΔΔΤ / DID);

Οι υποπροσωπικότητες των ατόμων με Διασχιστική Διαταραχή Ταυτότητας είναι ίδια φαινόμενα όπως οι υποπροσωπικότητες των φυσιολογικών ανθρώπων.

Η διαφορά είναι ότι στα άτομα με ΔΔΤ, οι υποπροσωπικότητες τείνουν να είναι πολύ πιο ισχυρές και ικανές να πάρουν αυτόνομα τον έλεγχο του μυαλού και του σώματος του ατόμου για μια χρονική περίοδο, ενώ οι υποπροσωπικότητες των φυσιολογικών ατόμων επηρεάζουν από μέσα π.χ. με έντονες σκέψεις, παρορμήσεις και χρόνια συναισθήματα, όπως η κατάθλιψη.

Επιπλέον, όταν μια ΔΔΤ υποπροσωπικότητα παίρνει τον έλεγχο του ατόμου και μετά επιστρέφει ο φυσιολογικός εαυτός, ο φυσιολογικός εαυτός βιώνει αμνησία για ό,τι συνέβη όταν είχε τον έλεγχο η ΔΔΤ υποπροσωπικότητα.

Πηγές

Noricks, J.S. (2011) Parts psychology: A trauma-based, self-state therapy for emotional healing in counseling and psychotherapy: Case studies in normal dissociation. Los Angeles: New University Press.

Όροι και Προϋποθέσεις Αναδημοσίευσης Περιεχομένου

Συγγραφέας άρθρου: Παναγιώτα Δ. Κυπραίου Ψυχολόγος Υγείας (MSc) - Σωματική & Gestalt Ψυχοθεραπεύτρια (ECP) - Επόπτρια Σωματικής Ψυχοθεραπείας - Συντονίστρια Σχολών Γονέων  https://www.psychotherapeia.net.gr