Ψυχολόγος Υγείας (MSc)
Σωματική & Gestalt Ψυχοθεραπεύτρια (ECP)

Το θεωρητικό μοντέλο της Σωματικής Ψυχοθεραπείας

Η Σωματική Ψυχοθεραπεία (Body Psychotherapy) βασίζεται στην θεωρία του Βίλχελμ Ράιχ (ψυχίατρου, ψυχαναλυτή και ερευνητή, μαθητή του Φρόιντ), σύμφωνα με τον οποίο η ψυχή και το σώμα αποτελούν μια λειτουργική ενότητα, οπότε οι συναισθηματικές εμπειρίες του ατόμου αποτυπώνονται στο σώμα του – δηλαδή, «το σώμα θυμάται».

Οι παρατηρήσεις του Ράιχ άνοιξαν νέους δρόμους στην διάγνωση και θεραπεία της ψυχικής δυσφορίας επιτρέποντας να επιδράσουμε θεραπευτικά όχι μόνο μέσα από την ομιλία, αλλά και μέσα από σωματικές τεχνικές.

Σήμερα πλέον η επιστημονική έρευνα αποδεικνύει όλο και περισσότερο ότι ο τρόπος που σκεφτόμαστε (νοητικές λειτουργίες), τα συναισθήματα μας (συναισθηματικές λειτουργίες) και η φυσική μας κατάσταση (σωματικές λειτουργίες) αλληλοεπηρεάζονται, οπότε κάθε σύμπτωμα χρειάζεται να αντιμετωπίζεται ολιστικά, δηλαδή και στα τρία επίπεδα (νοητικό-συναισθηματικό-σωματικό).

Έτσι, σε μια συνεδρία Σωματικής Ψυχοθεραπείας μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε:

  • το λόγο, τα όνειρα, την φαντασία, (όπως στην ψυχανάλυση και τις περισσότερες ψυχοθεραπευτικές μεθόδους)
  • την έκφραση των συναισθημάτων και των συγκινήσεων
  • την "ανάγνωση" στου χαρακτήρα από την κατάσταση του σώματος (μυϊκός τόνος, αναπνοή, στάση κλπ.)
  • την ενεργοποίηση του σώματος (του μυϊκού συστήματος, των σπλάχνων, την αναπνοής) που διευκολύνει την συνειδητοποίηση βαθύτερων ψυχολογικών περιεχομένων και επιδρά καταλυτικά στην αποκατάσταση της ψυχικής ισορροπίας.

Επιδιώκουμε δηλαδή μια κυκλική ανατροφοδότηση του συστήματος "νοητικές λειτουργίες-συναισθηματικές λειτουργίες-σωματικές λειτουργίες"

Η Σωματική ψυχοθεραπεία είναι μια ψυχοθεραπεία βάθους, ασχολείται δηλαδή με τις υποσυνείδητες - αφανείς - ψυχικές αιτίες των προβλημάτων μας και παράλληλα υποστηρίζει τις συνειδητές πλευρές της προσωπικότητας, για την βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής.

Η Σωματική Ψυχοθεραπεία εφαρμόζεται σήμερα σε όλον το κόσμο. Εκπροσωπείται στην Ευρώπη από την European Association for Body Psychotherapy (EABP) και στην Ελλάδα από την Πανελλήνια Ένωση Σωματικών Ψυχοθεραπευτών (ΠΕΣΩΨ).

'Έχει θεσπισμένες αρχές σε θεωρητικό, εκπαιδευτικό, δεοντολογικό και επαγγελματικό επίπεδο.

Σημαντικές έννοιες της Σωματικής Ψυχοθεραπείας:

Χαρακτήρας

Είναι ο προσωπικός ιδιαίτερος τρόπος ύπαρξης του καθενός μας. Περιλαμβάνει τις απόψεις για τον εαυτό μας και τον κόσμο αλλά κυρίως τις ασυνείδητες πεποιθήσεις μας που δημιουργήθηκαν με βάση τα παιδικά μας βιώματα και που -αφανώς- καθορίζουν την συμπεριφορά και τον τρόπο σκέψης μας. Υποστηρίζεται από την συγκεκριμένη στάση του σώματός μας, από μυϊκές συσπάσεις και αλληλεπιδρά με το αυτόνομο νευρικό σύστημα. Αρνητικά παιδικά βιώματα δημιουργούν στοιχεία του Χαρακτήρα που προδιαθέτουν σε ψυχική δυσφορία και συμπτώματα. Αυτά τα παθογόνα στοιχεία του Χαρακτήρα -και όχι όλη η προσωπικότητα- είναι το αντικείμενο της θεραπευτικής Ανάλυσης του Χαρακτήρα.

Μπορείτε να δείτε περισσότερα για την έννοια του «χαρακτήρα» στη σωματική ψυχοθεραπεία, στο άρθρο Ο χαρακτήρας ως αναστολή & ως κίνητρο εξέλιξης

Νευροφυτοθεραπεία - Ενεργειακή αποκατάσταση

Μελέτες ερευνητών στον χώρο της βιολογίας και της ψυχοφυσιολογίας έχουν δείξει πως το στρες - είτε προέρχεται από εξωτερικά γεγονότα, είτε από ενδόμυχες σκέψεις και πεποιθήσεις - γίνεται αιτία ψυχικών ή σωματικών παθήσεων, γιατί εκτός των άλλων επιδρά βλαπτικά στην φυσιολογική εναλλαγή έντασης-χαλάρωσης του οργανισμού, δηλαδή στην σωστή λειτουργία του Αυτόνομου Νευρικού Συστήματος (ή Νευροφυτικού συστήματος).

Η Νευροφυτοθεραπεία είναι μέθοδος αποκατάστασης της υγιούς λειτουργίας του Αυτόνομου Νευρικού Συστήματος μέσω συγκεκριμένων σωματικών τεχνικών και ασκήσεων που ακολουθούνται από λεκτική έκφραση και επεξεργασία.

Οι ασκήσεις της Νευροφυτοθεραπείας επιδρούν στην αναπνοή, τον μυϊκό τόνο και την λειτουργία των εσωτερικών οργάνων, επιδρούν βαθιά στον οργανισμό και στην ψυχική σφαίρα. Έτσι βελτιώνεται η συνολική ενεργειακή ισορροπία του οργανισμού, γιατί οι ψυχοσωματικές εντάσεις δεσμεύουν την ενέργειά του, που αλλιώς θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την υγεία και την δημιουργικότητα του ατόμου.

(*Πηγή: http://www.marilenakomi.gr )