Ψυχολόγος Υγείας (MSc)
Σωματική & Gestalt Ψυχοθεραπεύτρια (ECP)

Τρέχουσα Ομάδα Προσωπικής Ανάπτυξης 

Ένας αποτελεσματικός τρόπος για να εργαστούμε προς μια αυξημένη συνειδητοποίηση του εαυτού είναι η ομάδα προσωπικής ανάπτυξης: ένα ασφαλές περιβάλλον όπου η παρουσία των άλλων που επιδιώκουν τον ίδιο στόχο, μας προσφέρει υποστήριξη και μια βιωμένη εμπειρία του να μας εκτιμούν και να μας αποδέχονται.

Στο βαθμό που μέσα από τις στενές σχέσεις μας με τους άλλους, παρατηρούμε και βιώνουμε περισσότερο τις συναισθηματικές αντιδράσεις μας, η ομαδική θεραπεία, αν και αποτελεί ένα δομημένο περιβάλλον, δημιουργεί μια κατάσταση πραγματικότητας όπου οι εσωτερικές αντιδράσεις μπορούν να βιωθούν και να επεξεργαστούν με ένα τρόπο που συντελεί στην αυξημένη επίγνωση ​του εαυτού.

Στην ουσία, η ομάδα γίνεται το ασφαλές περιβάλλον όπου μπορούμε να εργαστούμε στο να αποσυνθέσουμε τις άμυνές μας, να βγάλουμε τις μάσκες μας και να αποκτήσουμε πρόσβαση στον εσωτερικό μας κόσμο, ενισχύοντας τη σχέση με τον εαυτό μας.

Ουσιαστικά, η ομάδα προσωπικής ανάπτυξης έχει ως στόχο να ενισχύσει τη σχέση του ατόμου με τον εαυτό του: να μάθει τρόπους για να διατηρεί μια σταθερή αίσθηση αυτο-αξίας, μιας αυτο-αξίας που δεν βασίζεται σε αυτό που κάνει ή έχει αλλά στο ποιος είναι στον πυρήνα της ύπαρξής του.

Μέσα από τη βιωματική εμπειρία της ομαδικής θεραπείας, διερευνώνται και τίθενται υπό αμφισβήτηση οι τρόποι συσχέτισης (με τον εαυτό και τους άλλους) που αναστέλλουν την προσωπική ανάπτυξη, καθώς και οι παγιωμένοι ρόλοι που υιοθετεί κάποιος στη ζωή του. Το άτομο παίρνει την υποστήριξη που χρειάζεται για να απομακρύνει τα εμπόδια που μπλοκάρουν τη διαδικασία της προσωπικής του ανάπτυξης.

Οι βιωματικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται είναι η σωματική έκφραση, ο αυτοσχεδιασμός, η δημιουργική φαντασία, οι ρόλοι, το παιχνίδι, η ζωγραφική, τεχνικές αναπνοής και χαλάρωσης.