Παναγιώτα Κυπραίου - Ψυχοθεραπεύτρια - Συμβουλευτική Γονέων
Καλωσήρθατε στην Ιστοσελίδα μου Leaf Leaf

Η παρούσα αρθρογραφία έχει καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα. Ο αναγνώστης οφείλει να διασταυρώνει τις πληροφορίες για θέματα που τον ενδιαφέρουν. Τα κείμενα βασίζονται σε υλικό από ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις, οι οποίες αναφέρονται στο μέτρο του δυνατού. Η απόδοση στα ελληνικά, η σύνθεση και επιμέλεια ανήκει στην κάτοχο της ιστοσελίδας Παναγιώτα Δ. Κυπραίου. Όροι και Προϋποθέσεις Αναδημοσίευσης Περιεχομένου.


Top

Σχολές Γονέων

Οι Σχολές Γονέων είναι ένας θεσμός που ιδρύθηκε το 1962 με πρωτοβουλία της ψυχολόγου κυρίας Μαρίας Χουρδάκη, με βασικό σκοπό την πρόληψη της ψυχικής υγείας του παιδιού και την προετοιμασία του γονέα στο δύσκολο έργο του. (Η Πρόληψη εννοείται σε σχέση με τη διαμόρφωση ενισχυμένης προσωπικότητας και άμυνας του εφήβου, του νέου ανθρώπου.)

Οι Σχολές Γονέων καλούνται να βοηθήσουν επί της ουσίας τους γονείς να νιώσουν περισσότερο επαρκείς στην άσκηση του γονικού ρόλου, μέσα από την παροχή γνώσεων, την πληροφόρηση αλλά και την απαραίτητη ψυχολογική στήριξη.

Η Σχολή Γονέων έχει στόχο την υποστήριξη του γονέα στο δύσκολο έργο του. Αποσκοπεί στην πρόληψη προβλημάτων, στην προστασία της ψυχικής υγείας και θετικής εξέλιξης του παιδιού. Είναι χώρος ανταλλαγής εμπειριών και γνώσεων σχετικά με το μεγάλωμα των παιδιών, χώρος πληροφόρησης για τις απόψεις της επιστήμης και χώρος όπου τίθενται οι βάσεις για μια αποτελεσματική επικοινωνία γονέα – παιδιού.

Βασικές επιδιώξεις της Σχολής Γονέων είναι:

Να ενημερώσει τους γονείς γύρω από τα αναπτυξιακά θέματα των παιδιών τους.

Να ενθαρρύνει τους γονείς να υιοθετήσουν μεθόδους αποτελεσματικότερης επικοινωνίας με τα παιδιά τους.

Να βοηθήσει τους γονείς να αναζητήσουν πιο λειτουργικούς τρόπους επίλυσης προβλημάτων.

Να ενισχύσει τους γονείς στην αξιοποίηση των δεξιοτήτων τους, ώστε να ανταποκρίνονται πιο αποτελεσματικά στο γονεϊκό τους ρόλο.

Να βοηθήσει στη διαφοροποίηση και στον εκσυγχρονισμό του ρόλου των γονέων

Να στηρίξει το θεσμό της οικογένειας ως αναντικατάστατο φορέα αγωγής του παιδιού

Να διαφυλάξει την ψυχική υγεία του παιδιού -του μελλοντικού ενήλικου ατόμου.

Πως λειτουργεί μια Σχολή Γονέων

Η Σχολή Γονέων λειτουργεί σε ομάδες γονέων που διαμορφώνονται ανάλογα με την ηλικία των παιδιών τους. Έτσι έχουμε:

Α. Ομάδα βρεφικής-νηπιακής ηλικίας (για γονείς με παιδιά 0-6 ετών)

Β. Ομάδα σχολικής ηλικίας (για γονείς με παιδιά 6-12 ετών)

Γ. Ομάδα προεφηβικής και εφηβικής ηλικίας (για γονείς παιδιών και εφήβων 12-18 ετών)

Οι ομάδες γονέων συντονίζονται από ειδικευμένο ψυχολόγο και συναντιούνται δύο φορές το μήνα σε σταθερή ημέρα και ώρα. Κάθε συνάντηση διαρκεί μιάμιση ώρα και έχει συγκεκριμένο θέμα προς συζήτηση. Η θεματολογία διαμορφώνεται ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των γονέων, τις ερωτήσεις και τις ανάγκες τους και σε συνάρτηση με την ηλικιακή ομάδα των παιδιών τους.

Με τη βοήθεια του συντονιστή, γίνεται διάλογος μεταξύ των γονέων, συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων. Ο συντονιστής παρέχει τις επιστημονικές γνώσεις γύρω από το θέμα της συνάντησης, σύμφωνα με τις σύγχρονες απόψεις της αναπτυξιακής και οικογενειακής ψυχολογίας. Γίνεται αναφορά στα δεδομένα της εξελικτικής ψυχολογίας σχετικά με τις ανάγκες κάθε φάσης της ζωής, από την βρεφική ηλικία ως την ενηλικίωση.

Σε τι βοηθά η συμμετοχή στη Σχολή Γονέων

Η ομάδα προσφέρει στους γονείς την αίσθηση ότι «ανήκουν» και ότι μπορούν να πάρουν και να προσφέρουν στήριξη, εμπειρία και γνώση. Με τον καιρό, δημιουργείται μια ζεστή ατμόσφαιρα που αποδίδει το ζητούμενο: τη σταδιακή διαφοροποίηση της συμπεριφοράς του γονέα, του ψυχισμού του και της σχέσης του με τα παιδιά του.

Οι Σχολές Γονέων καταξιώνονται μέσα από το έργο τους ως φορείς ποιότητας, βελτιώνοντας αισθητά τις σχέσεις των γονέων με τα παιδιά τους. Πολλές οικογένειες είχαν την εμπειρία πραγματικής στήριξης και καθοδήγησης. Σημαντική ήταν η εκτίμηση των γονέων, γιατί με τη βοήθεια της επιστήμης προχώρησαν με τα παιδιά τους και ξεπέρασαν δυσκολίες επικοινωνίας και προσαρμογής.

Δείτε πληροφορίες για την Ομάδα Θετικών Γονέων 2013-2014

Όροι και Προϋποθέσεις Αναδημοσίευσης Περιεχομένου

Συγγραφέας άρθρου

Παναγιώτα Δ. Κυπραίου MSc, ECP, MBPsS - Σωματική & Gestalt Ψυχοθεραπεύτρια, Συντονίστρια Σχολών Γονέων, Επόπτρια Σωματικής Ψυχοθεραπείας www.psychotherapeia.net.gr