Παναγιώτα Κυπραίου - Ψυχοθεραπεύτρια - Συμβουλευτική Γονέων
Καλωσήρθατε στην Ιστοσελίδα μου Leaf Leaf

Είμαι η Παναγιώτα Κυπραίου, Ψυχοθεραπεύτρια και Συντονίστρια Σχολών Γονέων με έδρα το Μαρούσι Αττικής. Παρέχω ψυχολογική υποστήριξη, ψυχοθεραπεία & συμβουλευτική σε ιδιωτικό επίπεδο. Επίσης συντονίζω Ομάδες Αυτογνωσίας & Προσωπικής Ανάπτυξης και Σχολές Γονέων. Οι θεραπευτικές προσεγγίσεις που ακολουθώ είναι Gestalt, Σωματική ψυχοθεραπεία & EMDR.


Top

Παναγιώτα Κυπραίου - Ψυχοθεραπεύτρια - Συμβουλευτική Γονέων - ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ ΜΑΡΟΥΣΙ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΜΑΡΟΥΣΙ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ GESTALT - ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ

Ομάδα Θετικών Γονέων

Τι είναι η Ομάδα Θετικών Γονέων;

Η Ομάδα Θετικών Γονέων έχει στόχο την υποστήριξη του γονέα στο δύσκολο έργο του.

Παρέχει γνώσεις και πληροφόρηση για τις απόψεις της επιστήμης και ενθαρρύνει την ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων σχετικά με το μεγάλωμα των παιδιών.

Αξιοποιεί τα «δυνατά στοιχεία» της οικογένειας για να βοηθήσει τους γονείς να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον όπου τα παιδιά μπορούν να ευδοκιμήσουν σε προσωπικό, κοινωνικό και ακαδημαϊκό επίπεδο. Υποστηρίζει τους γονείς να κάνουν το καλύτερο που μπορούν για την ανατροφή των παιδιών τους, ώστε να πιστεύουν στον εαυτό τους, να είναι υπεύθυνα, να νοιάζονται για τους άλλους και να είναι δημιουργικά.

Η Ομάδα Θετικών Γονέων θέτει τις βάσεις για μια αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ γονέα και παιδιού. Αποσκοπεί στην πρόληψη προβλημάτων, στην προστασία της ψυχικής υγείας και θετικής εξέλιξης του παιδιού.

Σε τι βοηθάει η συμμετοχή στην Ομάδα Θετικών Γονέων;

Η ομάδα βοηθά τους γονείς να απενοχοποιηθούν και να ξανακερδίσουν την πίστη στον εαυτό τους. Μέσα από την παροχή γνώσεων, την πληροφόρηση αλλά και την απαραίτητη ψυχολογική στήριξη, οι γονείς μπορούν να νιώσουν περισσότερο επαρκείς στην άσκηση του γονικού ρόλου,

Με την συμμετοχή τους στην και με την καθοδήγηση του ειδικού συντονιστή, οι γονείς επαναπροσδιορίζουν το έργο τους σε πιο ρεαλιστική βάση και ξανακερδίζουν τη χαμένη τους αυτοεκτίμηση. Η ομάδα προσφέρει στους γονείς την αίσθηση ότι «ανήκουν» και ότι μπορούν να πάρουν και να προσφέρουν στήριξη, εμπειρία και γνώση. Επειδή εκείνοι γνωρίζουν καλύτερα απ’ όλους το παιδί τους, θα επιλέξουν οι ίδιοι τι θα αξιοποιήσουν από την ομάδα στη σχέση τους με το παιδί τους. Κανείς δεν θα τους υποδείξει τι πρέπει να κάνουν.

Η συμμετοχή στην ομάδα μειώνει τη μοναξιά και το άγχος των γονέων, αφού αντιλαμβάνονται ότι οι προβληματισμοί τους γίνονται σεβαστοί κι από άλλους γονείς και αντιμετωπίζονται με ενδιαφέρον και κατανόηση. Μέσα στην ομάδα οι γονείς αντιλαμβάνονται ότι δεν μπορούν να είναι τέλειοι και μαθαίνουν να αποδέχονται αυτό το γεγονός. Ο συντονιστής της ομάδας δεν ασκεί κριτική στους γονείς, ούτε αξιολογεί τα «λάθη» που εκείνοι πιστεύουν ότι κάνουν. Η προσέγγιση που ακολουθείται είναι η παροχή επιπλέον γνώσεων, εναλλακτικών επιλογών και μεθόδων αντιμετώπισης πάνω στα θέματα που τίθενται υπό συζήτηση. Οι γονείς εισπράττουν αποδοχή από τη ομάδα και τον συντονιστή, πράγμα που αφενός απαλύνει το βάρος των ενοχών τους και αφετέρου αυξάνει το αίσθημα αποδοχής τους προς τα παιδιά τους και προς τον εαυτό τους.

Μεθοδολογία

Οι εργασίες της Ομάδας Θετικών Γονέων πραγματοποιούνται σε ομάδες γονέων (6-12 ατόμων) τις οποίες συντονίζει η κ. Παναγιώτα Κυπραίου. Κάθε γονέας έχει τη δυνατότητα να παρουσιάσει τις απόψεις του, να ακούσει τις αντίστοιχες θέσεις των άλλων γονέων & να ενημερωθεί από τον ψυχολόγο για τις σύγχρονες απόψεις της αναπτυξιακής και οικογενειακής ψυχολογίας. Η θεματολογία προσδιορίζεται από τους γονείς, σύμφωνα με τις ερωτήσεις & τις ανάγκες τους.


Οργάνωση

Α. Ομάδα βρεφικής-νηπιακής ηλικίας (για γονείς με παιδιά 0-6 ετών)

Β. Ομάδα σχολικής ηλικίας (για γονείς με παιδιά 6-12 ετών)

Γ. Ομάδα προεφηβικής & εφηβικής ηλικίας (για γονείς παιδιών & εφήβων 12-18 ετών)

*Σε κάποιες περιπτώσεις, μία ομάδα μπορεί να γίνει μεικτή δηλ. να καλύπτει περισσότερες από μία κατηγορίες.


Τις ομάδες συντονίζει η κ. Παναγιώτα Κυπραίου, ειδικευμένη στο συντονισμό Σχολών Γονέων από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Σχολών Γονέων.

Παναγιώτα Δ. Κυπραίου, Σωματική & Gestalt Ψυχοθεραπεύτρια (ECP), Συντονίστρια Σχολών Γονέων, Επόπτρια Σωματικής Ψυχοθεραπείας, http://www.psychotherapeia.net.gr